Izložba slikarice Katarine Sinjeri

Izložba slikarice Katarine Sinjeri koja se otvara 25. travnja 2019. u 19h u Galeriji Zaklade.

Ro?ena 1950. godine u Batrini. Srednje školovanje i studij završava u Zagrebu. Zanimanje za slikarstvo pokazuje još od osnovne škole. Likovnu poduku stje?e u  „križeva?koj školi slikanja“ koju organizira Pu?ko otvoreno u?ilište, a vodili su je mr. Zdenko Balog i prof. Zoran Homen.

Radi pretežno u tehnici ulja (špahtl) i akvarela. Izlagala na više samostalnih izložbi u raznim gradovima Hrvatske. Rado humanitarno donira svoje radove.

Dio recenzije prof. Zorana Homena uz šestu samostalnu izložbu:

“…minimalnim intervencijama kistom ulazi u avanturu nepredvidivog rezultata, naoko jednostavne, a zapravo zahtjevne tehnike akvarela. I tu se prepoznaje vrhunska sigurnost poteza, jer kao po nekom unutrašnjem diktatu autorica nepogrešivo „upravlja“ razvodnjenim kolorom, postižu?i upravo ono što ho?e. Rezultat toga su akvareli za?udne ljepote i svježine…

Posebno su atraktivni akvareli pejzaži nastali po slikari?inoj imaginaciji, me?u kojima ima i vrhunskih ostvarenja s kojima slikarica može stati uz bok našim najve?im majstorima te tehnike.

Katarina Sinjeri predstavila nam se kao zrela autorica, istinske umjetni?ke vokacije i ogromne stvarala?ke energije ..