O zakladi

O zakladi

Humanitarnu zakladu za djecu Hrvatske osnovala je gospo?a Ankica Tu?man sa suradnicama u prosincu 1991. godine. Zaklada je nevladina, neprofitna, humanitarna organizacija, s ciljem pružanja pomo?i djeci.

Zaklada nikad nije primala pomo? iz državnog prora?una.

Registrirana je prema Zakonu, ima svoj Statut, upravni odbor od pet ?lanova, a za svoje financijsko poslovanje odgovorna je i podnosi izvještaje Ministarstvu financija RH.

Godišnji plan i glavne odluke donosi Uprava, a sprovodi je ravnateljica Zaklade sa zaposlenicima. U Zakladi radi (prema potrebi) 2-4 zaposlenica i volontera. Predsjednica Zaklade i ?lanovi Zakladne uprave ne primaju naknadu za svoj rad.

Ostvareni prihod od prodaje, kao i sve donacije ulaze u fond Zaklade za isplatu pomo?i.

Svrha i djelatnost

Statutom i izmjenom Statuta Humanitarne zaklade za djecu Hrvatske, izme?u ostalog predvi?eno je i slijede?e:

SVRHA ZAKLADE je briga o djeci:

    nezaposlenih branitelja Domovinskog rata;
    samohranih roditelja – socijalnih slu?ajeva;
    obitelji s više djece – socijalnih slu?ajeva.

DJELATNOST ZAKLADE je:

    pronalaženje u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu darovatelje koji prihva?aju
sponzorstvo djece iz ?lanka 8. statuta Zaklade;

    predlaganje darovateljima sponzorstvo na godinu dana, a po isteku toga roka
zamolba za produljenje slanja pomo?i i za narednu godinu, ukoliko dijete ne bude
na drugi na?in zbrinuto;

    traženje novih darovatelja za djecu kojoj dosadašnji ne nastavljaju slati pomo?;
    kontrola nad uplatama i isplatama humanitarne pomo?i;
    gospodarska i ostala djelatnost vezana za imovinu Zaklade;
    organizacija tiskanja serigrafija, razglednica i ?estitaka – radova hrvatskih
likovnih umjetnika, kao i likovnih radova u?enika osnovnih škola;

    vo?enje Galerije Zaklade – prodaja svih tiskovina Zaklade i prodaja
srodnih artikala;

    ostale djelatnosti vezane za pove?anje imovine Zaklade.

Pored darovatelja koji redovno upla?uju mjese?nu pomo? za odre?enu djecu, ima mnogo jednokratnih uplata iz Hrvatske i inozemstva, te prihoda od prodajnih izložbi slika u Galeriji Zaklade.

OPORU?NE DONACIJE

Zaklada je dobila i ?etiri oporu?ne donacije:

Donacija akademske slikarice gđe. Tonke Petrić u originalima
480
Donacija g. Ivana Fabijanića iz Rijeke u USD
45000
Donacija gđe. Ivane Domanik iz Zagreba u HRK
169000
Donacija g. Rudolfa Rabuzina iz Kanade u CAD
161098

Dobrota i plemenitost

Vjerujemo u dobrotu i plemenitost prema onima kojima je pomo? najpotrebnija a to su prvenstveno djeca, pa se nadamo da ?e se darovatelji priklju?iti velikoj obitelji dobro?initelja djece Zaklade.

Pomozite rad zaklade

Pozivamo vas, nazovite nas u Zakladu, ako želite prigrliti makar jedno dijete ili uplatom na ra?une Zaklade:

RA?UN ZAKLADE

IBAN: HR87 2340 0091 1100 6957 3

Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR38 2360 0001 1014 0587 7

Zagreba?ka banka d.d.

MULTIVALUTNI RA?UN

IBAN: HR87 2340 0091 1100 6957 3

Privredna banka Zagreb d.d.
SWIFT CODE: PBZGHR2X

IBAN: HR38 2360 0001 1014 0587 7

Zagreba?ka banka d.d.
SWIFT CODE: ZABAHR2X

Obratite nam se

Obratiti nam se možete osobno, pismom, telefonski ili putem elektroni?ke pošte

    Trg Augustina Kažoti?a br. 1, 10000 Zagreb, Hrvatska
    01 4579 024
    01 4579 026
    zaklada.za.djecu@zg.t-com.hr