Zaklada provodi projekt Pomo? pri nastavku školovanja djece u ekonomski nerazvijenim podru?jima RH

Prema dokumentu “Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isklju?enosti u Republici Hrvatskoj 2014-2020.” Zaklada provodi projekt „Pomo? pri nastavku školovanja djece u ekonomski nerazvijenim podru?jima RH“, gdje mnoge više?lane obitelji nisu u mogu?nosti djeci osigurati potrebne uvjete za primjereno obrazovanje, troškove prijevoza do urbanih sredina, užinu, školske izlete i sli?no.

Projektom nastojimo omogu?iti pristup srednjoškolskom i visokom obrazovanju ?im ve?em broju mladih ljudi, olakšati roditeljima troškove školovanja i na taj na?in ih potaknuti da djecu školuju.

Po?etkom školske/akademske godine 2018/2019. pomo? pri školovanju prima 463 u?enika srednjih škola i 20 studenata. Uz u?enike i studente Zaklada pomaže i 510 djece predškolske dobi i osnovnoškolaca.

Postanite donator jednom djetetu Zaklade

I Vi možete postati donator jednom djetetu s pomo?i od 300,00 kuna mjese?no ili studentu s 1.000,00 kuna.

U postizanju zajedni?kog cilja, pomo?i potrebitima, na raspolaganju smo Vam. Možete nam se obratiti:

  • Osobno na našoj adresi:
        Trg Augustina Kažoti?a br. 1, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefonom:
        01 4579 024
  • E-mailom:
        zaklada.za.djecu@zg.t-com.hr

Uplate za pomo? djeci možete izvršiti na ra?une Zaklade

PRIVREDNA BANKA

IBAN: HR87 2340 0091 1100 6957 3

Privredna banka Zagreb d.d.

ZAGREBA?KA BANKA

IBAN: HR38 2360 0001 1014 0587 7

Zagreba?ka banka d.d.